Yoga Nidra

Djupavslappning

Ur den tantriska traditionen kommer en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning som kallas Yoga Nidra (Yogisk sömn), som löser upp såväl fysiska som mentala och emotionella spänningar.

Ett av målen med Yoga Nidra är att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför att Yoga Nidras användningsområden är många, framförallt inom området självpåverkan.

Mer information om våra kurser »