Pranayama

Andningsövningar

 Efter asana utövas pranayama, övningar som syftar till att kontrollera och öka prana (livsenergi). Detta sker vanligen genom olika typer av andningsövningar som ger ökad energi och vitalitet. En annan fördel med andningsövningar är att de har en lugnande inverkan och stillar sinnet inför meditation.

Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala och emotionella tillstånd.

Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Uppmärksamhet på andningen leder också till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.

Mer information om våra kurser »