Kirtan

Musikmeditation

Inom alla kulturer i människans historia har musik och dans haft en mycket stor betydelse, och har varit ett viktigt uttryck för spontan glädje och kreativitet. I kirtan, musikmeditation, är syftet att gå in i meditation, att etablera en kommunikation med vårt innersta väsen.

Kirtan är en del av Bhakti yoga (hängivenhetens yoga). Under kirtan sjunger vi mantras som ofta har både en vibrationsmässig och symbolisk betydelse, de kan vara symboler för det gudomliga i olika former. AUM är exempelvis en symbol för det ljudlösa ljudet eller det kosmiska medvetandet.

Man kan sjunga kirtan ensam - gärna i samband med sin yogautövning - men kirtan har större effekt om man sjunger i grupp. Under kirtan kan man uttrycka sina känslor och sin personlighet på olika sätt, gärna med hjälp av instrument som till exempel harmonium, trummor, gitarr och olika rytminstrument. Det allra viktigaste är att ge sig hän till musiken, sången och mantrat, att sjunga och spela utan rädsla och hämningar. Man bör inte intellektualisera det hela för mycket - den verkliga glädjen ligger i upplevelsen och inte i den intellektuella förståelsen.

Även på det psykologiska planet kan kirtan spela en viktig roll för sin utövare. Vi blockerar ofta våra känslor och dessa blockeringar skapar ett inre kaos som komplicerar våra liv på olika plan. Kirtan hjälper oss att avlägsna dessa blockeringar, att låta livsglädjen återigen flöda fritt.

"I Indien kallas detta Kirtan. Försök befinna dig i musikens mitt, och bli fullständigt involverad. /.../ Det är ett fantastiskt sätt att avlägsna stress och spänningar. Dina känslor får uttrycka sig fritt, och ditt sinne blir rent. /.../ För en bhakta betyder inte musik bara musik eller sång... musik betyder hela livsflödet. Livet är en ständig sång.

Det finns en inre musik i ditt hjärta, som fortgår ständigt oberoende av yttre omständigheter. Låt den inre musiken vägleda ditt liv; följ den inre symfonin. Men du kan höra den bara om du gör dig öppen och mottaglig för den."

A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya