Om Satyananda Yoga Sverige

Satyananda Yoga Sverige, SYS,  är en ideell förening med affilierade fristående yogaskolor och lärare i Sverige. Föreningens verksamhet leds idag av styrelsen som består av sju yogalärare med lång erfarenhet av yogaundervisning inom Satyananda Yoga.

För att bli medlem i SYS behöver du ha genomgått eller går just nu lärarutbildningen på Satyananda Yoga kursgård. Styrelsen kan också godkänna annan utbildning. Vid frågor kring detta kontakta styrelsen. E-post

Vi undervisar i en form av yoga som kallas klassisk yoga. Enligt den klassiska stilen bör man integrera delar från de olika yogavägarna eftersom alla människor har en kropp (hatha yoga), ett sinne (raja yoga), intuition (jnana yoga), handling (karma yoga) och har känslor (bhakti yoga).

Grundare av Satyananda Yoga Sverige

Swami Omananda har tillsammans med Swami Nirvikalpananda grundat Satyananda Yogacenter i Stockholm och Uppsala i början på 80-talet. Med dessa två skolor lades grunden till Satyananda Yoga Sverige, som idag omfattar flera yogaskolor runtom i Sverige.

Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda utbildades i Munger, Indien, i början av 70-talet. Efter återkomsten till Sverige började de arbeta ideellt med att förmedla yogaundervisning till alla intresserade, oavsett yrke, ålder, kön eller religion.

År 1986 startade de en systematisk yogalärarutbildning som idag fortsätter att utbilda lärare i Satyananda Yoga. Samma år initierade de kursverksamheten på kursgården i Hälsingland, en verksamhet som pågått sedan dess. Swami Omananda gick bort i början av år 2011. Swami Nirvikalpananda gick bort 2020.

Etiska riktlinjer och värdegrund för Satyananda Yoga Sverige
___________

Alla yogalärare inom SYS följer och har sina värderingar grundade i de etiska riktlinjer som Patanjali (400 BC) angivit i sina "Yoga Sutras" (verser om yoga). Riktlinjerna har anpassats till modern tid. Patanjali delade upp riktlinjerna i sociala (yamas) och personliga (niyamas) regler. De sociala riktlinjerna (yamas) innefattar förhållningssätt och agerande gentemot andra människor och till samhället i stort. Det är dessa fem yamas som utgör våra etiska riktlinjer och som vi yogalärare strävar efter att följa i vår yogaundervisning.

Ahimsa – att agera med omsorg och med respekt. 
Vi respekterar alla människors integritet och lika värde.

Satya – sannfärdighet.
Vi är ärliga och tydliga i kommunikationen med våra elever.

Asteya – hederlighet och ärligt handlande. 
Vi agerar ärligt i kontakten med våra elever i såväl materiellt, emotionellt som andligt hänseende. Vi använder våra kunskaper med omsorg.

Brahmacharya – integritet och respekt. 
Vi förhåller oss respektfullt gentemot våra elever i vår lärarroll, och avhåller oss från all kontakt som kan tolkas som otillbörlig och ge felaktiga signaler.

Aparigraha – icke-ägande attityd. 
Vi använder våra yogiska kunskaper och färdigheter till nytta för alla människor vi möter i yoga och inte för att vinna personliga fördelar.

Frågor och info till Satyananda Yoga Sveriges etiska råd:

Birgitta Englund, Umeå
Tel. 073-085 97 80

Mariann Malmström, Lund
malmstrom.mariann(@)gmail.com »
Tel. 070-448 56 44

Maria Andersson Rotim, Uppsala 
uppsala(@)sys.se »
Tel. 018-50 15 28

Anmälan om oetiskt handlande »