Adi Shankaracharya

Adi Shankaracharya föddes under det åttonde århundradet i Kerala. Han är känd som en av de största andliga mästarna i Indien och en av Advaita Vedanta-filosofins främsta förespråkare som på många sätt uttrycker yogas essens. Inom loppet av sitt liv grundade Adi Shankaracharya Dasnami Sannyasa-traditionen. Ännu idag för Dasnami Sannyasins hans vision av Advaita vidare: en monistisk vision av verkligheten där allt förstås, till sist, som ett.

Swami Sivananda Saraswati

Swami Sivananda Saraswati (Swami Satyanandas guru) föddes i Pattamadai (Tamil Nadu) 1887. Efter en tid som läkare i Malaysia gav han upp sitt arbete för att söka efter en guru vid foten av Himalayabergen. Han bosatte sig i Rishikesh och initierades i Dasnami Sannyasa-traditionen 1924 av Swami Vishwananda Saraswati. De följande åren skrev han flera hundra böcker och artiklar om yoga och andra andliga ämnen för att inspirera och introducera dessa för vanliga människor över hela världen.

Swami Sivananda reste också ofta runt i Indien för att inspirera folk att praktisera yoga och leva ett mer andligt liv. Han grundade Divine Life Society i Rishikesh 1936, Sivananda Ayurvedic Pharmacy 1945, Yoga Vedanta Forest Academy 1948 och Sivananda Eye Hospital 1957. Swami Sivananda räknas av många som en av Indiens största andliga mästare under det föregående århundradet. Hans motto var: Serve, Love, Purify.

Swami Satyananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati föddes i Almorah 1923. Han initierades av sin guru Swami Sivananda Saraswati i Rishikesh till ett liv som swami i Dasnami Sannyasa-traditionen 1943. Han levde tillsammans med Swami Sivananda de följande 12 åren.

1955 lämnade han Rishikesh för att under flera år resa runt i Indien som en vandrande asket eller tiggarmunk. 1956 grundade han International Yoga Fellowship, och 1963 Bihar School of Yoga. Under 60-, 70- och 80-talen reste han runt i stora delar av världen för att sprida kunskapen om yoga till så många människor som möjligt. Under den här tiden skrev han mer än 80 böcker om yoga, tantra och meditation. År 1984 grundade han Sivananda Math, en institution för att hjälpa svaga och fattiga i samhället. Samma år grundade han också Yoga Research Foundation, en organisation för vetenskaplig forskning om yoga och meditation.

1988 drog han sig tillbaka och bodde i en liten by i nordöstra Indien. I december 2009 gick han bort, i sitt ashram i Rikhia. Han var en andlig inspirationskälla för yogautövare världen över, men arbetade också för att stödja den lokala befolkningen och förbättra deras levnadsförhållanden.

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Niranjanananda Saraswati föddes 1960 i Rajnandgaon i Madhya Pradesh i Indien. Vid fyra års ålder började han på Bihar School of Yoga (BSY) i Munger. Vid tio års ålder, 1970, blev han initierad till Dasnami sannyasa.

Under 1970-talet bodde Swami Niranjanananda i många ashrams och yogacentra i Nord- och Sydamerika, Europa och Australien. År 1983 blev han återkallad till Indien av Swami Satyananda. År 1988 lämnade Swami Satyananda över ledningen av den världsomspännande organisationen Satyananda Yoga till sin efterträdare Swami Niranjanananda. 1994 grundade han Bihar Yoga Bharati, Institute of Advanced Studies in Yogic Sciences (BYB) i Munger i Indien, som en pedagogisk och välgörenhetsinstitution för avancerade studier i yogavetenskap.

Swami Niranjanananda har författat mer än tjugo böcker och leder nationella och internationella kurser. Hans kosmopolitiska bakgrund har bidragit till hans förståelse för människor och deras speciella behov, oavsett vilket samhälle och livsmiljö de kommer ifrån.

Swami Satyasangananda Saraswati

Swami Satyasangananda Saraswati föddes 1953 i en liten stad Chandernagore i West Bengal i Indien. Efter inre uppvaknanden i tidig ålder, vilka ledde henne till hennes guru, Swami Satyananda Saraswati, blev hon initierad i Dasnamitraditionen den 6 juli 1982 vid Ganga Darshan i Munger, Indien.

Hon reste sedan med Swami Satyananda Saraswati under många år i hela världen. Hon har skrivit flera böcker om yoga och tantra.

Sedan 1989 har hon dedicerat sig själv till att uppfylla sin gurus vision om att stödja de mest utsatta i samhället genom Sivananda Math, en organisation som hjälper fattiga och svaga i samhället, grundad av hennes guru Swami Satyananda Saraswati. Outtröttligt och med en oavbruten styrka förverkligar hon Swami Sivananda Saraswatis motto: Serve, Love, Give.

1 januari 2007 blev hon utsedd till Peethadhishwari i Rikhiapeeth av Swami Satyananda Saraswati. Hon bor i Rikhia men reser också runt och håller seminarier om yoga och tantra i Indien och övriga världen.