Länkar

Satyananda Yoga länkar

BIHAR/SATYANANDA YOGA
Satyananda Yogas officiella hemsida i Indien.

YOGA MAGAZINE 
Satyananda Yogas officiella tidsskrift. 
Sökbart artikelarkiv ca: 30 år bakåt i tiden!

YOGA POSTURES 
Satyananda Yoga Asanas

VAMAKHEPAS YOGA PAGE
Innehåller ett stort urval av de mantra, bhajan och kirtan som vi använder oss av.
 

Satyananda Yoga i andra länder

Appar

YOGA NIDRA - Gävle Yogaskola (App Store)
YOGA NIDRA - Gävle Yogaskola (Android)
BIHAR YOGA (App Store)
BIHAR YOGA (Android)
YOGA MAGAZINE (App Store)

Ladda ner

Här finns en samling av texter och ljudfiler från de Bhajan, Kirtan och Mantra som vi använder i Satyananda Yoga.
Dessa bhajan, kirtan och mantra är lagrade i .pdf-format (Acrobat). I vissa fall finns också inspelningar tillgängliga (mp3).

Mantra

Ljudvibrationer som frigör energi från det vardagliga medvetandetillståndet och som expanderar medvetandet när det upprepas.

Kirtan

Repetition av mantra i grupp, i form av musik och sång.

Bhajan

Bhajan är uttrycksfulla hymner på sanskrit

Observera att den melodiska strukturen är angiven på devanagaritexten. Ingen notering betyder normal ton (t.ex. e),
en accent ovanför en stavelse betyder att tonen höjs en halv not (t.ex. till f), en linje under en stavelse betyder att tonen sänks en hel not (t.ex. till d). En dubbel accent betyder att tonen höjs en halv not (t.ex. till f) efter halva stavelsens längd, medan en dubbel understrykning betyder att tonen sänks med två och en halv not (t.ex. till b). (Detta är ovanligt.)

Den rytmiska strukturen anges av själva devanagaritexten genom dess växling mellan långa och korta vokaler.
Detta till trots kan det vara svårt att lära sig dessa mantras utan åtminstone en inspelning. Ännu bättre är förstås att lära sig dem under ledning av en kvalificerad lärare.