Meditation

Efter asanas, pranayama och yoga nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget - meditation.

Meditation (dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (Raja yoga, Kundalini yoga, Jnana yoga m.fl.). Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför.

Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.

"It will be a process of self discovery and when you have discovered yourself, nothing remains to be known."

Swami Niranjananda Saraswati

_____

Vi lär ut ett stort antal klassiska meditationer, men tre av de viktigaste är hämtade från klassisk och tantrisk yoga: Ajapa Japa, Antar Mouna och Trataka.

Gemensamt för dessa meditationer är att de utnyttjar sinnets tendens till att vara i ständig rörelse för att uppnå stillhet. Meditationerna lärs ut i flera steg, både nybörjare och avancerade utövare får möjlighet att utvecklas.

Mer information om våra kurser »