YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Yoga - arvet från gårdagen och morgondagens kultur

Yoga är en mycket gammal indisk filosofi och livsväg. Genom årtusenden av praktisk användning har yoga utvecklats till ett instrument för harmoniskt samspel mellan människans alla aspekter - kropp, sinne och själ. Metoder för yogautövandet kan variera mellan olika yogaskolor och människor, men gemensamt för alla är en strävan efter att leva i inre och och yttre harmoni och i kontakt med vår egna djupare identitet.

Yoga har över tid utvecklats inom flera olika traditionella skolor. Som exempel kan nämnas hatha yoga, vars mål bland annat är träning och djupgående rening av kroppen; raja yoga, det åttalemmade yogasystemet med meditationen som centralt fokus; jnana yoga, den intuitiva insiktens yoga och sökandet efter det sanna; kundalini yoga, som syftar till befrielse av latent energi och dess förening med den högsta formen av medvetande; och karma yoga, handling med total uppmärksamhet och generositet. Satyananda Yoga innefattar aspekter från alla yogans delar.

Allt fler människor upptäcker att den moderna västerländska livsstilen behöver kompletteras med tid för stillhet, avslappning, kroppskännedom och kontemplation. Yoga blir snart en viktig del av livet för många. Under 2000-talet har yoga blivit en del av det etablerade samhället. Yogakurser erbjuds idag på många företag, i skolor och på olika arbetsplatser.

Satyananda Yoga Sveriges kursgård utanför Bollnäs bedriver yogalärarutbildning sedan tjugo år tillbaka. Vi satsar på att utbilda lärare med gedigna kunskaper och djupgående praktiska erfarenheter av yoga. Vi har också varje år fortbildningskurser för de färdigutbildade lärarna, så kallad "In-Service-Training" (IST). 

Idag finns våra lärare över hela Sverige, flera med egna yogaskolor, andra med kurser antingen på olika företag eller i egen regi.

Traditionen

Det finns många olika samtida yogainriktningar. Vi följer traditionen från Bihar School of Yoga, i Indien. Yogalärarutbildningen omfattar traditionella indiska yoga- och meditationstekniker, såsom de förts vidare i den klassiska yogatraditionen. I jämförelse med andra samtida yogainriktningar betonar vi avslappning, medvetande och meditation. Det är också viktigt för oss att föra vidare den genuina yogatraditionen som en livsstil, praktiskt och idémässigt, med alla traditionella komponenter närvarande.

I Sverige finns en paraplyorganisation för yogalärare i den klassiska traditionen, Satyananda Yoga Sverige. Det finns också flera internationella organisationer, bland annat International Yoga Fellowship Movement.