YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Kurslitteratur

 • Asana Pranayama Mudra Bandha
 • Yoga Nidra
 • Meditations from the Tantras (ej obligatorisk)
 • Mind, mind management and Raja Yoga (ej obligatorisk)
 • Hatha Yoga Pradipika
 • Four Chapters on Freedom  
  (Patanjali´s Yoga Sutras)
 • Dharana Dharshan
 • Kundalini Tantra
 • Prana Pranayama
 • Yogic Management of Common Diseases (ej obligatorisk)

Alla ovanstående publicerade av Bihar School of Yoga
 

 • Bhagavad Gita
  (rekommenderad översättning: Juan Mascaró eng. eller Martin Gansten sv.)
 • Upanishaderna (rek. Juan Mascaro)

Några sidor vi rekommenderar för inköp av kurslitteratur:

http://www.harmonybooksonline.com/
http://www.amazon.com/ 
http://www.amazon.co.uk/
www.sypublications.com
www.harmonybooksonline.com
www.mlbd.com