YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Lärare

Mattias Gopala Hagman

Yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare startade Gävle Yogaskola 2001. Initierad till Karma Sannyasa av Swami Niranjanananda. Författare till boken Leva Yoga.

Telefon: 0725-735 108
info(@)gavleyogaskola.se »

Lena JayAtma Setterwall

Yoga- och meditationslärare. Startade upp och driver Lavandula Yogaskola i Katrineholm sedan år 2001. Initierad till Karma Sannyasa av Swami Niranjanananda. Författare till boken Satyananda Yoga.

Telefon: 070-874 62 96
lena(@)yogakatrineholm.se »

Susanne Sadhana Mala Edenor

Yoga- och meditationslärare. Startade upp och driver Umeå Yogaskola sedan år 2001. Initierad till Karma Sannyasa av Swami Niranjanananda.

Telefon: 070-628 26 55
info(@)umeayogaskola.se »

Mattias, Susanne och Lena mottog personlig ledning och undervisning av Swami Omananda under 15 års tid och följer de riktlinjer som ges från Swami Niranjanananda och Bihar School of Yoga, Indien. De är affilierade till Satyananda Yoga Sverige och håller sedan år 2001 regelbundet kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer.