YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Kursgården ett ashram

Yogalärarutbildningen ges på Satyananda Yoga Sveriges kursgård - en vacker hälsingegård från början av 1800-talet, som är belägen i byn Gässlingsbo utanför Bollnäs.

Flera byggnader är bevarade i ursprungligt skick och renoverade med varsam hand. Ashramets stora konstnärligt anlagda trädgård med dammar, rinnande vatten och en stor variation av blommor och växter formar en idealisk miljö för vila och meditation. Gården är omgiven av ängar, skogar, sjöar och berg med utmärkta tillfällen för utflykter och rekreation. På sommaren finns goda möjligheter till bad, kanotpaddling, cykelturer och promenader; vintertid finns möjligheter till skidåkning.

Traditionellt är ett ashram en plats dit man drar sig tillbaka för kortare eller längre tid för att praktisera yoga och leva enligt yogiska värderingar med en självvald disciplin och enkelhet. Ofta styrs våra liv av olika vanor och mönster som vi gärna skulle vilja förändra, men inte lyckas i den miljö som de formats i. En vistelse i ett ashram ger oss möjlighet att se våra liv i ett bredare perspektiv, och ger oss också de verktyg som behövs för att åstadkomma en konstruktiv förändring. Tystnaden, som är karaktäristisk för ashrammiljön, gör det lättare att stabilisera sinnet, som blir klarare och mer fokuserat. Även karma yoga, som är en självklar del av varje ashram, spelar en viktig roll i en process av insikt, förståelse och förändring.

Ashramlivet inkluderar regelbundna måltider med laktovegetarisk kost, näringsrik, varierande och lagad av enkla rena råvaror. Att laga mat ingår i karma yoga.

Familjemedlemmar och barn till yogalärarutbildningens deltagare kan i vissa fall beredas plats på längre kurser.

Vid sidan av yogalärarutbildningen ges också andra kurser på kursgården vid olika tider på året.
Läs mer om kursgården och våra kurser här »

En dag på kursgården ser oftast ut enligt följande:

05.30 Uppstigning
06.00-08.00 Yogaundervisning: mantra, asana, pranayama & meditation
08.30 Frukost
09.30-10.50 Föreläsning
11.00-12.50 Karma yoga - yoga i handling, praktiska sysslor
13.00-16.00 Lunch och ledighet
16.00-18.00 Yogaundervisning: asana, yoga nidra & meditation
18.30 Kvällsmat
20.00-21.00 Kirtan - musikmeditation
21.15 Sovdags - mouna, tystnad till efter frukost