"If you want to work as a yoga teacher, the first commitment you have to make is to be sincere to yoga. Otherwise you can teach, but you will not be a representative of yoga, not someone who understands yoga. As a yoga teacher, you have to practise living yoga. Live your day with a yogic attitude, and be the witness, the observer, the drashta, of yourself"

Swami Niranjanananda

22-26 AUGUSTI 2018

Yogalärarutbildning/fördjupade studier

Ny start av yogalärarutbildning/fördjupade studier 22-26 augusti 2018. Utbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 55 kursdagar på kursgården i Hälsingland och tre kursdagar i Gävle. Utbildningen är också till för dig som enbart har för avsikt att fördjupa dina kunskaper i yoga. Yogautbildningen omfattar traditionella yoga- och meditationstekniker, såsom de förts vidare av Swami Satyananda och Swami Niranjanananda.

Kursledare: Susanne Sadhana Mala Edenor, Umeå Yogaskola, Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola och Lena JayAtma Setterwall, Lavandula Yogaskola. Sedan 2006 leder Susanne och Mattias den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.

Den svenska yogalärarutbildningen i Satyananda-traditionen startades av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda 1987. Utbildningen följer Satyananda Yoga så som den lärts ut i Bihar School of Yoga, Munger, av Swami Satyananda och hans efterföljare Swami Niranjanananda  och såsom den lärs ut på många yogaskolor världen över. Yogalärarutbildningen i Sverige drivs i dag av Gopala, SadhanaMala och JayAtma, som utbildades i Sverige i slutet på 1990-talet och de driver sedan dess egna yogaskolor i Gävle, Umeå och Katrineholm.  Gopala och SadhanaMala har lett yogalärarutbildningen i Sverige sedan 2006 och JayAtma är ordförande i Satyananda Yoga Sverige sedan 2011. Alla tre vidareutbildas kontinuerligt vid Bihar School of Yoga, Munger, Indien.

Utbildningen är 2-årig och är öppen för alla som vill lära ut yoga i stor eller liten skala. Utbildningen kan naturligtvis även följas av personer som inte vill arbeta direkt med yogaundervisning, men som vill fördjupa sig i yogas alla aspekter och samtidigt själv utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt eller andligt.