YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Yogalärarutbildning

Yogalärarutbildningen tar en paus och vi kommer istället erbjuda en fördjupande Yogasadhanakurs.  Läs mer här

Yogalärarutbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 56 kursdagar på kursgården i Gässlingsbo, Bollnäs samt tre dagar i Gävle.

Datum och perioder för utbildningen:

oktober 2021
Introduktion till yogalärarutbildning och fördjupade studier. Under dessa tre kursdagar får du möjlighet att ta del av utbildningens upplägg och syfte samt en introduktion till Satyananda yoga, en klassisk yogatradition med ursprung i Indien.

År 2022
Modul 1: april/maj, 7 dagar, tema: sadhana
Modul 2: juli/augusti, 14 dagar, tema: hatha yoga, anatomi och yogaterapi
Modul 3: september/oktober, 7 dagar, tema: pranyama, yoga nidra och meditation

År 2023
Modul 4: januari, 3 dagar, Gävle
Modul 5: april/maj, 7 dagar, tema: karma-, jnana- och bhakti yoga
Modul 6: juli/augusti, 14 dagar, tema: chakra & tantra
Modul 7: september/oktober, 7 dagar, tema:  raja yoga

Pågående utbildning - datum

År 2020
31 juli- 8 augusti, tema: tantra
9-16 oktober, tema: chakra

Resterande betalningsplan
10 april 2020; 5.000:-
10 juli 2020; 5.000:-
Gävel Yogaskolas bankgiro 630-5486

Betalningsplan för utbildningen 
med reservation för ev. höjda avgifter.

Priset för hela utbildningen exklusive introduktionen är 64.900:- inklusive kost och logi.
Kurslitteratur för utbildningen samt kost och logi för de tre kursdagarna i Gävle ingår ej i priset.


Introduktionen 
Efter bekräftad anmälan betalas anmälningsavgiften 1.000:-. Anmälningsavgiften återbetalas ej och reserverar din plats.
Resterande belopp för introduktionen, 2.300:-, betalas senast 14 dagar före kursstart.


Du kan välja att först gå introduktionen innan du bestämmer dig för att gå hela utbildningen.

Betalning av yogautbildningen
Efter anmälan betalas en anmälningsavgift:
15.000:- (återbetalas ej).
Resterande avgift 49.900:- kan delas under utbildningen.
Betalningsplan:
Våren 2022 - 15.000:-
Hösten 2022 - 15.000:-
Våren 2023 - 10.000:-
Sommaren 2023 - 9.900:-

Kursavgiften betalas in till Gävle Yogaskola Bankgiro 630-5486 och betalas endast tillbaka om kursen blir inställd. 

För att bli diplomerad skall:

 alla delkurser vara genomförda och de praktiska och skriftliga momenten vara godkända
 eleven vara godkänd efter utförd slutexamination
 uppsatsen/projektarbetet vara färdigt, inlämnat och godkänt
 hela kursavgiften vara inbetald 

Anmälan