YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Yogautbildningens aktuella datum 2018-2020

Yogautbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 58 kursdagar på kursgården i Gässlingsbo, Bollnäs. De tre sista kursdagarnas undervisning är i Gävle.

Om inget oförutsett inträffar är det följande datum och perioder som gäller: 

22-26 augusti 2018
Introduktion till fördjupnings- och yogalärarutbildningen. Under dessa fyra kursdagar får du möjlighet att ta del av utbildningens upplägg och syfte samt en introduktion till Satyananda yoga, en klassisk yogatradition med ursprung i Indien.

År 2018
5-12 oktober, tema: pranayama, yoga nidra och meditation

År 2019
28/4-5/5, tema: raja yoga
27/7-10/8, tema: hatha yoga, anatomi och yogaterapi
20-27/9: karma-, jnana- och bhakti yoga

År 2020
14-16 februari i Gävle, fredag-söndag, februari eller mars. Kost och logi ingår ej
8-15 maj, tema: kundalini
31 juli- 8 augusti, tema: tantra

Betalningsplan för utbildningen 
med reservation för ev. höjda avgifter.

Priset för hela utbildningen exklusive introduktionen är 52.000:- inklusive kost och logi.
Kurslitteratur för utbildningen samt kost och logi för de tre sista kursdagarna i Gävle ingår ej i priset.


Introduktionen 
Bekräfta din anmälan genom att betala in anmälningsavgiften på 1.000:-. Anmälningsavgiften återbetalas ej och reserverar din plats.
Resterande belopp för introduktionen, 2.900:-, betalas senast 1 augusti.

Resterande kursavgift (52.000:-) betalas enligt följande:

30 september 2018: 15.000:- anm.avg. (återbetalas ej)
Våren 2019: 8.000:-
Sommaren 2019: 11.000:-
Hösten 2019: 8.000:-
Vinter 2020: endast kost och logi i Gävle
Våren 2020: 5.000:-
Sommaren 2020: 5.000:-

Kursavgiften betalas in till Gävle Yogaskola Bankgiro 630-5486 och betalas endast tillbaka om kursen blir inställd. 

För att bli diplomerad skall:

 alla delkurser vara genomförda och de praktiska och skriftliga momenten vara godkända
 eleven vara godkänd efter utförd slutexamination
 uppsatsen/projektarbetet vara färdigt, inlämnat och godkänt
 hela kursavgiften vara inbetald