YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Yogalärarutbildning 2021-2023

Förutom den nya lärarutbildningen startar det en Sadhanakurs som vi rekommenderar att man går som en förberedelse för lärarutbildningen, dock är detta inte obligatoriskt. Läs mer här

Yogalärarutbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 56 kursdagar på kursgården i Gässlingsbo, Bollnäs samt tre dagar i Gävle.

Datum och perioder för utbildningen:

15-18 oktober 2020
Introduktion till yogalärarutbildning och fördjupade studier. Under dessa tre kursdagar får du möjlighet att ta del av utbildningens upplägg och syfte samt en introduktion till Satyananda yoga, en klassisk yogatradition med ursprung i Indien.

År 2021
Modul 1: september/oktober, 7 dagar, tema: sadhana

År 2022
Modul 2: april/maj, 7 dagar, tema: pranyama, yoga nidra och meditation
Modul 3: juli/augusti, 14 dagar, tema: hatha yoga, anatomi och yogaterapi
Modul 4: september/oktober, 7 dagar, tema: raja yoga

År 2023
Modul 5: januari, 3 dagar, Gävle
Modul 6: april/maj, 7 dagar, tema: karma-, jnana- och bhakti yoga
Modul 7: juli/augusti, 14 dagar, tema: Chakra & tantra

Pågående utbildning - datum

År 2020
14-16 februari i Gävle, fredag-söndag, februari eller mars. Kost och logi ingår ej
8-15 maj, tema: chakra
31 juli- 8 augusti, tema: tantra

Resterande betalningsplan
10 april 2020; 5.000:-
10 juli 2020; 5.000:-
Gävel Yogaskolas bankgiro 630-5486

Betalningsplan för utbildningen 
med reservation för ev. höjda avgifter.

Priset för hela utbildningen exklusive introduktionen är 64.900:- inklusive kost och logi.
Kurslitteratur för utbildningen samt kost och logi för de tre kursdagarna i Gävle ingår ej i priset.


Introduktionen 
Efter bekräftad anmälan betalas anmälningsavgiften 1.000:-. Anmälningsavgiften återbetalas ej och reserverar din plats.
Resterande belopp för introduktionen, 2.300:-, betalas senast 1 oktober 2020.


Du kan välja att först gå introduktionen innan du bestämmer dig för att gå hela utbildningen.

Betalning av yogautbildningen
Efter anmälan betalas en anmälningsavgift:
15.000:- (återbetalas ej).
Resterande avgift 49.900:- kan delas under utbildningen.
Betalningsplan:
Hösten 2021 - 15.000:-
Våren 2022 - 15.000:-
Sommaren 2022 - 10.000:-
Hösten 2022 - 9.900:-

Kursavgiften betalas in till Gävle Yogaskola Bankgiro 630-5486 och betalas endast tillbaka om kursen blir inställd. 

För att bli diplomerad skall:

 alla delkurser vara genomförda och de praktiska och skriftliga momenten vara godkända
 eleven vara godkänd efter utförd slutexamination
 uppsatsen/projektarbetet vara färdigt, inlämnat och godkänt
 hela kursavgiften vara inbetald 

Anmälan