Kursgården i Bollnäs Kursgården i Bollnäs

8-11 juli 2021
Fördjupningskurs för Yogalärare
Tema: Ajapa Japa


Det egna praktiserandet och fördjupningen är viktigt för en yogalärare. Genom det kommer kunskapen (vidya) att naturligt förmedlas till de omkring dig.

Denna retreat riktar sig till dig som redan är utbildad Satyananda Yogalärare. Både aktiva och inaktiva lärare är välkomna.

På en kurs som denna får du möjlighet att både fördjupa dig i Satyananda Yoga och inspireras av kollegor och yogavänner runtom i landet. Teknikerna vi använder är inte nya, men vi går djupare i dem. Genom att vi själva förstår och har erfarenhet av vad teknikerna kan ge så kan vi också bättre förmedla till andra.

Swami Satyananda spred yoga i världen med hjälp av sina sannyasins under 50 år. Satyananda Yoga finns nu över hela världen. Under World Yoga Convention 2013 meddelade Swami Niranjan att det yoga nu behöver är att bevaras, stärkas och hållas samman.
Hösten 2018 samlades 700 Satyananda yogalärare från hela världen på Bihar School of Yoga i Indien för att ta emot Swami Niranjans fortsatta direktiv för Satyananda Yoga. En av de viktiga sakerna som kom fram under dessa dagar var att det vi yogalärare behöver, är att stärka vår egen sadhana. Vi kommer därför ge tid till att diskutera och titta på var och ens personliga sadhana.


Ur kursens innehåll:

  • Asana, pranayama, yoga nidra
  • Ajapa Japa på djupet
  • Kirtan
  • Mouna varje dag
  • Föreläsningar, diskussioner och reflektioner – deltagarnas önskemål ligger till grund för diskussionerna
  • Karmayoga
  • Fri tid


Kursledare: Sn JayAtma & Swami Maitreyi
Pris: 3.200:-
Tid: torsdag 8 juli kl 17 – söndag 11 juli kl 14 (efter lunch)

Anmälan