YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Yogautbildningens aktuella datum 2018-2020

Yogautbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 58 kursdagar på kursgården i Gässlingsbo, Bollnäs. De tre sista kursdagarnas undervisning är i Gävle.

Om inget oförutsett inträffar är det följande datum och perioder som gäller: 

28 april–4 maj 2018
Introduktion till fördjupnings- och yogalärarutbildningen. Under dessa sex kursdagar får du möjlighet att ta del av utbildningens upplägg och syfte. Du får dessutom en grundlig introduktion till Satyananda yoga, en klassisk yogatradition med ursprung i Indien.

År 2018
5-12 oktober, tema: pranayama, yoga nidra och meditation

År 2019
7 dagar i slutet av april-maj, tema: raja yoga
14 dagar slutet av juli-augusti, tema: hatha yoga, anatomi och yogaterapi
7 dagar i september-oktober, tema: karma-, jnana- och bhakti yoga

År 2020
3 dagar i Gävle, fredag-söndag, februari eller mars. Kost och logi ingår ej
7 dagar i slutet av april-maj, tema: kundalini
7 dagar slutet av juli-augusti, tema: tantra

Betalningsplan för utbildningen 
med reservation för ev. höjda avgifter.

Priset för hela utbildningen inklusive introduktionen är 58.000:- inklusive kost och logi.
Kurslitteratur för utbildningen samt kost och logi för de tre sista kursdagarna i Gävle ingår ej i priset.


Introduktionen 
Kallelse skickas ut några månader innan introduktionen med mer information och du kan då bekräfta din anmälan och betala in anmälningsavgiften på 2.500:-. Anmälningsavgiften återbetalas ej och reserverar din plats.
Resterande belopp för introduktionen, 3.500:-, betalas senast 1 april 2018.

Resterande kursavgift (52.000:-) betalas enligt följande:

1 juli 2018: 15.000:- anm.avg. (återbetalas ej)
Våren 2019: 8.000:-
Sommaren 2019: 11.000:-
Hösten 2019: 8.000:-
Vinter 2020: endast kost och logi i Gävle
Våren 2020: 5.000:-
Sommaren 2020: 5.000:-

Kursavgiften betalas in till Gävle Yogaskola plusgiro 78 02 83-8 och betalas endast tillbaka om kursen blir inställd.
 

För att bli diplomerad skall:

 alla delkurser vara genomförda och de praktiska och skriftliga momenten vara godkända
 eleven vara godkänd efter utförd slutexamination
 uppsatsen/projektarbetet vara färdigt, inlämnat och godkänt
 hela kursavgiften vara inbetald